ภาษาอังกฤษไทยแย่ลง EF เผยผลการจัดลำดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลก

ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเรา มีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ คนที่อยู่ตามหัวเมืองใหญ่ มีโอกาสได้เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ จนสามารถใช้งานได้ มากกว่าคนที่อยู่ชานเมืองหรือชนบท และแนวโน้มที่จะเห็นความแตกต่าง ในด้านการศึกษา ระหว่างคนจนและคนรวยก็มีเพิ่มขึ้นด้วย

จากผลสำรวจของ EF English Fisrt ที่เป็นหน่วยงานที่จัดวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ เผยผลสำรวจ ที่ชื่อว่า EF English Proficiency Index หรือกล่าวคือ เป็นการวัดระดับภาษาอังกฤษของประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ พบว่าประเทศไทยเรามีคะแนนความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษน้อยลงจากเดิมเมื่อไป 2014 โดยตกลงมาอยู่ที่ 64 จาก 88 ประเทศทั่วโลก

จากผลการสำรวจในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเรา มีการพัฒนาในด้านการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษลดลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศในเขตเอเชียด้วยกันแล้ว เรียกว่าประเทศไทยเราไม่ได้เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษเลยก็คงไม่แปลก หรือถ้าคิดอีกมุมหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของการสอน ที่ต้องยอมรับว่าวิธีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบเดิม ไม่ได้ทำให้ไทยเราเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นเลย

ภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นภาษาที่มีความสำคัญมากในยุคปัจจุบัน คนที่เก่งภาษาอังกฤษ จะมีจุดได้เปรียบกว่าคนอื่นอยู่มาก ทั้งในการสมัครงาน การทำธุรกิจ การขายสินค้าและบริการ รวมถึงการค้นคว้าข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ ที่ยังไม่มีในประเทศ การรู้ภาษาอังกฤษ ก็จะทำให้สามารถแปลเอกสาร ข้อมูลเหล่านั้น ออกมาได้ จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นขององค์ความรู้แทบจะทุกศาสตร์ ทุกแขนงเลยทีเดียว

ในการทดสอบของ EF ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทดสอบจำนวน 750,000 คน จากคน 88 ประเทศทั่วโลก โดยทุกประเทศ เป็นประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ทั้งนี้ต้องบอกว่าหน่วยงานของ EF ถือเป็นหน่วยงานที่เชื่อถือได้ในระดับสูง เป็นเครื่องมือสำคัญและเป็นกลไกของรัฐบาลรวมถึงบริษัทต่างๆทั่วโลก ใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน และทำธุรกิจการค้ากับประเทศนั้น ๆ ด้วย

ฟิลิปปินส์ กับมาเลเซียน่าจับตามอง!

ในภูมิภาคอาเซียน ประเทศที่นำโด่งอย่างไม่ต้องสงสัยก็คือประเทศสิงคโปร์ ซึ่งหลายคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า สิงคโปร์มีการส่งเสริมให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษ และให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก คนในประเทศสิงคโปร์ส่วนใหญ่จะพูดและอ่านภาษาอังกฤษได้เกือบทั้งหมด โดยครั้งนี้สิงคโปร์ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 3 จาก 88 ประเทศทั่วโลก

แต่ประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างฟิลิปปินส์และมาเลเซีย เป็นประเทศที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะว่าในการจัดอันดับครั้งนี้ ทั้งประเทศฟิลิปปินส์และมาเลเซียถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับดี โดยอยู่อันดับที่ 14 และอันดับที่ 22 ตามลำดับ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย ที่บริหารงานโดยมหาเธร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีวัย 93 ปี ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษามาโดยตลอด และกำลังเร่งพัฒนาภาษาอังกฤษของคนในชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไทยเราควรศึกษาวิธีการเรียนการสอนของเพื่อนบ้าน นำมาปรับใช้ดูบ้างก็คงจะดี

ที่มา: Ef.co.th

Post Author: arvinblog